Praktyki

Prowadzimy naukę zawodu uczniów szkól zawodowych.
Zachęcamy do odbycia u nas praktyk.
Możliwosc odbycia stażu po praktykach oraz w późniejszym czasie zatrudnienia